Поцинкована ламарина
Горещо поцинкована ламарина доставяна на рулони, листа и ленти с дебелини от 0.25 до 3мм с допустими отклонения от размерите и формата съгласно EN 10143.
Марки стомана:
DX51D+АZ, DX52D+АZ, DX53D+АZ и DX54D+AZ съгласно EN 10326 и EN 10327;
S220GD+AZ; S250GD+AZ; S280GD+AZ; S320GD+AZ и други съгласно EN 10326;
други марки стомана съгласувани и договорени за доставка съобразно изискванията на клиента.
Цинково покритие: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 200 / 275гр/кв.м. и други покрития съгласувани и договорени за доставка съобразно изискванията на клиента.
1. Рулони
Горещо поцинкована ламарина доставяна на рулони с дебелини от 0.25 до 3мм със стандартни ширини 1000, 1250 и 1500мм, както и други по желание на клиента с допустими отклонения от размерите и формата съгласно EN 10143.
Вътрешен диаметър на рулоните: 508мм и/или 610мм;
Единични тегла на рулоните: от 3 до 9 тона с възможности за пренамотаване на рулоните и доставка на рулони с по-малки тегла и определен метраж, съгласно изискванията на клиентите.
Предлагаме и разкрой на рулоните на листа и ленти на агрегати за напречно и надлъжно рязане по съгласувани с изискванията на клиентите размери.
Възможности за извършване на доставки до склад/обект на клиента.
В момента разполагаме със спецификация от горещо поцинковани рулони която можете да разгледате в приложения файл – НАЛИЧНОСТИ.
2. Листа
Горещо поцинкована ламарина доставяна на листа гладки с дебелини от 0.25 до 3мм със стандартни размери на листата 1000 х 2000мм, 1250 х 2500мм и 1500 х 3000мм, както и други размери по желание на клиента с допустими отклонения от размерите и формата съгласно EN 10143.
В момента разполагаме със следната спецификация от горещо поцинкована ламарина на гладки листа от първо качество:
Марка стомана: DX51D+Z140 и DX51D+Z100 съгласно EN 10327.
Повърхност: хроматирана, пасивирана, с малко цинково цвете и леко промаслена съгласно EN 10142.
Цинково покритие: 140 до 160гр/кв.м. за марка DX51D+Z140
Размери:
0.40 х 1000 х 2000мм;
0.45 х 1000 х 2000мм;
0.48 х 1000 х 2000мм;
0.50 х 1000 х 2000мм;
0.60 х 1000 х 2000мм;
0.70 х 1000 х 2000мм;
0.80 х 1000 х 2000мм;
1.00 х 1000 х 2000мм;
Единични тегла на пачките: от 2 до 2.5 тона с възможности за доставка по брой листа съгласно изискванията на клинтите.
Възможности за извършване на доставки до склад/обект на клиента.
3. Ленти
Горещо поцинкована ламарина доставяна на ленти с дебелини от 0.35 до 3мм и широчини от минимум 10мм с размери по желание на клиента с допустими отклонения от размерите и формата съгласно EN 10143.
Единични тегла на лентите са съгласно изискванията на клиентите. Лентите се пакетират на бунтове върху дървена скара или по друг начин договорен съгласно изискванията на клиента.
Възможности за извършване на доставки до склад/обект на клиента.
4. Малки рола с фиксирана дължина
Горещо поцинкована ламарина пренамотана на малки рола с дебелини и дължини по поръчка на клиента. На склад редовно разполагаме с наличности от рола с дебелини 0.40 и 0.50мм с дължина от 30, 20, 15 и 10 метра всяко с толеранс по дължина +/- 100мм.
Възможности за извършване на доставки до склад/обект на клиента.