Студено валцована
СТУДЕНО ВАЛЦОВАНА (СВ) ЛАМАРИНА на рулони, листа и ленти с дебелини от 0.4 до 3.0мм от марки стомана 08кп съгласно ГОСТ или БДС и/или DC01 съгласно Euronorm.
Регулярни размери на листов материал поддържан на склад:
0.50 х 1000 х 2000мм;
0.60 х 1000 х 2000мм;
0.70 х 1000 х 2000мм;
0.80 х 1000 х 2000мм;
1.00 х 1000 х 2000мм;
1.20 х 1000 х 2000мм;
1.20 х 1250 х 2500мм;
1.50 х 1000 х 2000мм;
1.50 х 1250 х 2500мм;
1.80 х 1000 х 2000мм;
2.00 х 1000 х 2000мм;
2.00 х 1250 х 2500мм;

Предлага се и профилирана студено валцована ламарина на ЛТ35 и ЛТ25 предназначена за покриви, огради несваляеми кофражи и други цели.