Горещо валцована
ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА ДЕБЕЛА (ГВ) ЛАМАРИНА на листа с дебелини от 14 до 100мм, предлагана и в разкрой по желание на клиента чрез нарязване с гилотина за дебелини до 20мм и нарязана с газорезка.

ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА (ГВ) ЛАМАРИНА на листа с дебелини от 1.5 до 20мм рязани от ГВ рулони. Предлага се услуга при подизпълнител за разкрой на ленти и планки рязани на гилотина и газорезка, като 3000мм е максимална дължина на лентите и планките, които се режат с гилотина. Марките стомана на предлаганите ламарини са съгласно EN 10025, EN 10111, техните еквиваленти стандарти, както и съгласно други стандарти. Допустимите отклонения от размерите и формата са съгласно EN 10051 или други стандарти.

ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНА (ГВ) ЛАМАРИНА на листа и ленти с дебелини от 1.5 до 8мм разкроявани чрез нарязване с дискови и гилотинни ножици, с широчини от 20 до 1500мм в зависимост от дебелините. Дължините на лентите са 6м с толеранс +/- 50мм или с дължини по заявка на клиента. Марките стомана на предлаганите листа и ленти са съгласно EN 10025, EN 10111, техните еквиваленти и други стандарти.
Асортимент на шина рязана »
Лента 8 х 740мм »
Шина рязана 300 х 6 х 6080мм »
ГВ лист странично обрязан 6 х 600 х 600мм »